ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Excellent interpersonal communication skills
  • 5+ years Purchasing Manager in Chemical Industry
  • Global sourcing and procurement expertise
  BBGI Public Company Limited's banner
  BBGI Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • Purchasing strategies
  • Negotiating purchase agreements.
  • Comparing specifications and technical aspects
  Boutique Corporation Public Company Limited's banner
  Boutique Corporation Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Can communicate in English.
  • Cost structure, Purchasing negotiation, and SPM
  • Min 5 years of experience in SPM or Purchasing
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Strategic sourcing and category management
  • Supplier relationships and contracts management
  • Strong communication and negotiation skill
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Kim Pai Printing Co., Ltd.'s banner
  Kim Pai Printing Co., Ltd.'s logo
  บางคอแหลม
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาการตลาด , อื่นๆ
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป