ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Senior Material Planner (Automotive)

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Material Planning, Oversea Supplier Scheduler
  • 5 years in Automotive Manufacturing
  • Good in English, SAP
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)