ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • วางแผนและกำกับดูแลงานจัดซื้อทั้งระบบของบริษัท
  • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีปฏิบัติงาน
  • พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ