ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Gunkul Engineering Public Company Limited's banner
  Gunkul Engineering Public Company Limited's logo
  บางกรวย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อพัสดุและระบบไฟฟ้า
  • มีความสามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี