ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s banner
  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.'s logo

  Purchasing Engineer (Construction Industry)

  Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
  บางพลี
  • 1-3 years of experience in Purchase / Procurement
  • Experience from Contractor / Construction industry
  • Ability to communicate in English
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Fast-paced, multinational environment
  • Regional exposure
  • Experience in indirect sourcing
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Fast-paced, multinational environment
  • Regional exposure
  • Proven track record in sourcing
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s banner
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 27ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
  • ปริญญาตรี