ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  YOFC INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • ผู้ชวยฝ่ายจัดซื้อ ประสานงานติดต่อผู้ขาย suppliers
  • การเงิน การบัญชี จัดซื้อ วิศวกร
  • วิเคราะห์ต้นทุน ราคา ติดต่อประสานงาน
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง