• จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วางแผนการสั่งซื้อ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล