• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • มีภาวะการเป็นผู้นำ

19-Sep-20

THB20k - 45k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่