ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 45K - 70K /เดือน
  • คัดเลือก&พัฒนาสินค้าใหม่ๆในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ติดตาม Timeline การผลิตกับ OEM และประสานงาน
  • Minimum 3-5 years experience in Food &Ingredient
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านโรงงานกล่อง,พลาสติก
  • มีประสบการณ์ Oversea Purchasing
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo

  Purchasing Engineer Manager

  Adecco Recruitment (Thailand) Limited
  Bangrak
  • Experience in Procurement/Supply Chain environment
  • Experienced in Construction, Warehouse field.
  • Have an Engineering business background.
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 20K - 25K /เดือน
  • ร่วมคิดค้น ออกแบบ สูตรขนม/ของว่างเพื่อสุขภาพ
  • วางแผน ติดต่อและสรรหา Supplier ที่มีประสิทธิภาพ
  • มีประสบการณ์ในการผลิตอาหารหรือติดต่อโรงงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • Negotiating and agreeing contracts and monitoring
  • Conducting research to ascertain the best products
  • Forecasting levels of demand
  Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์'s logo

  Procurement Engineer/วิศวกรจัดซื้อ

  Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์
  Suanluang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้า
  • มีประสบการณ์จัดซื้อเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้า

  Purchasing Engineer (Lat Krabang Industrial Estate)/วิศวกรจัดซื้อ (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

  Kce Electronics Public Company Limited/บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
  Ladkrabang
   Thai Beverages Public Company Limited's banner
   Thai Beverages Public Company Limited's logo
   Jatuchak
   • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
   • ปสก. จัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมหรือ Supply chain 5 ปี
   • มีทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก
   Thai O.P.P. Public Company Limited's logo
   Sathorn
   • มีโบนัสประจำปี
   • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   • เงินกู้ยืมบริษัท
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)