ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Glass Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Bangkok Glass Public Company Limited's โลโก้ของ
  ธัญบุรี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองขั้นสูง
  • มีบริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันสุขภาพ, โบนัส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)