• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ในการ ดูแล Sales Credit , หน่วยรถ 3 ปี
  • ทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี

17-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3-7 years of experience as Sales of FMCG
  • Experience dealing with distributor/retailer
  • Driving's license

14-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่