ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Hill's Pet Nutrition (Thailand) Co.,Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Hill's Pet Nutrition (Thailand) Co.,Ltd.'s โลโก้ของ

  Key Account Executive - Pet Food (Central Area)

  Hill's Pet Nutrition (Thailand) Co.,Ltd.
  ภาคกลาง
  • Pet Shop / Vet / Animal Hospital channel
  • Sales exp in Central Area
  • Driver´s license required/ Provided company car

  Distributor Executive ภาคกลาง

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคกลาง
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ในการ ดูแล Sales Credit , หน่วยรถ 3 ปี
  • ทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)