• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมตัวแทนจัดจำหน่าย
  • มีทักษะในการนำเสนอ และใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

15-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่