ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  ภาคใต้
  • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
  • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.'s banner
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.'s logo

  Channel Sales (Air Con)

  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
  ภาคใต้
  • Sales and Marketing
  • Channel Management
  • Area Sales
  Italthai Industrial Co., Ltd.'s banner
  Italthai Industrial Co., Ltd.'s logo
  ภาคใต้
  • Sales Engineer
  • Engineering
  • Sales