ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 3 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 3 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน

  Distributor Sales Manager ภาคใต้

  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคใต้
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมตัวแทนจัดจำหน่าย
  • มีทักษะในการนำเสนอ และใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)