ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Asus Marketing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Asus Marketing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • Have Knowledge of IT, Note book and Mobile
  • Self-motivated, energetic and creative thinking
  • Maintain existing and develop new channels
  Nestlé (Thai) Ltd.'s banner
  Nestlé (Thai) Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • High incentive
  • Good employee benefits
  • Career advancement
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อุดรธานี
  • Sales FMCG in Chiang Mai with car and gas allowanc
  • Sales FMCG Traditional Trade channel
  • Selling products to distributors and direct stores
  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Parts Sales Representative/ผู้แทนขายอะไหล่

  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.
  นครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์การด้านการขาย 1-3 ปี
  • จัดทำรายการอะไหล่ สัญญาการซื้อขาย ใบแจ้งหนี้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)