• ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล/ประมง
  • สามารถทำงานในพื้นที่ ที่กำหนด และรู้จักพื้นที่ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย

21-Feb-20

 

Applied

Regional Sales Assistant Manager

dtac

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • direct sales
  • dealers or distribution management
  • Team coaching and deal management

17-Feb-20

 

Applied
  • Distributor Management
  • Distributor Development
  • Distributor Sales

14-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่