ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระประแดงTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ ในงานขายให้ศูนย์ซ่อมสีหรือศูนย์บริการ
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ให้โรงงานอุตสาหกรรม(OEM)
  • มีสวัสดิการ ค่าน้ำมันรถ และเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ, การตลาด
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s logo
  บางพลีTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • Opportunity with leading Automotive company
  • Compensation Salary and Benefits
  • Excellence Career Development