• ป.ตรี บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ การตลาด หรืออื่นๆ
  • ปสก.จัดซื้อ ธุรกิจเกษตร ตลาดสดค้าส่ง/ค้าปลีก 5 ปี
  • มีรถยนต์มีความคล่องตัวสูงในการเดินทางลงพื้นที่ตจว.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Sales Manager for Air-Conditioner Products
  • Team Management Skill
  • Have own car and driving license, Good of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย –หญิง อายุ 22 -35 ปี
  • ประสบการณ์ ด้านงานขายรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคนในองค์กร

23-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่