• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ในการ ดูแล Sales Credit , หน่วยรถ 3 ปี
  • ทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี

24-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่