ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 43 ตำแหน่งงาน
  Page Group Thailand's banner
  Page Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 90K /เดือน
  • Global Software Company is Hiring
  • Japanese N2-N3 Level is Required
  • Sales Experience to Automotive Client are Required
  Jaymart Mobile Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
  • บริหารจัดการงานใน Jaymart Shop
  • ทัศนคติบวกและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 120K /เดือน
  • Strong trade marketing in FMCG
  • General Trade knowledge and connection
  • Strategy and Team management
  Argyll Scott Asia's banner
  Argyll Scott Asia's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 120K /เดือน
  • Managing customers in food service distribution
  • Commercial mindset
  • Flexibility in work location
  Ash Asia International Limited's banner
  Ash Asia International Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • 3 years experience in Retail Channel Sales
  • Experience in Account management
  • Mobile and Electronic experience is strong plus
  ถัด ไป