• Bangkadi Industrial Park
 • Bachelor degree in related field
 • experience 7 years up

22-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถจัดเรียงสินค้าได้
 • ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลการเบิก จ่าย สต๊อกอะไหล่ ในโรงงาน
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เด้านสโตร์อะไหล่

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช.

20-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า
 • สามารถขับรถเกียร์ธรรมได้
 • สามารถออกไปส่งของนอกสถานที่ได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล