ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Supara Co., Ltd.'s banner
  Supara Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าอย่างน้อย 1-2ปี
  • มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น