• Min 5yrs working experience of Logistic
  • Knowledge of Seed products
  • Min 5yrs working experience of Warehouse managing

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล