ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  TCP Group / The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  TCP Group / The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • To be a part of FAST-GROWING company
  • Lead and develop the Logistics Operations team
  • Distribution Center or Warehouse management
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Working 6 days/week (9.00 -18.00)
  • Strong analytical skills & good with number
  • Can travel and work in Ayutthaya
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s banner
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Strong background in Warehouse Operation required
  • Experienced in Retails business is preferable
  • Able to work 6 days/week required
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s banner
  DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Transport Planner, Logistics Planner background
  • able to work 6 days/week required
  • Able to work at Wang Noi area