ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Central Group (Central Department Store Group)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Central Group (Central Department Store Group)'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ในการับและจัดการสินค้า
  • บริหารพนักงาน วางแผนอัตรากำลังคน
  • ประสานงานหน่วยงานต่า ๆให้การทำงานลุล่วงไปด้วยดี
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's Bænnexr̒ k̄hxng
  Chanwanich Group: Business Unit of Paper Converting's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 35K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • ปสก.ด้านบริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานที่นิคมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)