ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Supply Planner

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Supply Planner
  • Coordinate with Suppliers
  • Tracking PO status
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Replenishment Specialist

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Replenishment Specialist
  • Analyzes and defines item replenishment
  • Monitors and manages Purchase Orders for warehouse
  Supara Co., Ltd.'s banner
  Supara Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  DC Allowance Manager-Fresh

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  ปากเกร็ด
  • Lead negotiation session for DC allowance rate
  • Be contact point of and work cross functions
  • Analyze logistics cost in order to review CDA rate