ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Warehouse Sales Representative base location at Leamchabang, Chonburi

  KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd.
  จังหวัดอื่นๆ
  • Male or Female , 24 - 38 years old.
  • Bachelor’s Degree in Business, Economic
  • At least 1 years experienced in a Sales position
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • บริหารงานขาย
  • บริหารคลังสินค้าและยานพาหนะ
  • Cash Van
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)