ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน

  Travel and Tourism Teacher

  MODERN INTERNATIONAL (M.I.S.B) BANGKOK CO., LTD.
  กรุงเทพมหานคร
  • Male/Female
  • Good interpersonal skills
  • Good command of spoken and written English
  Julia Gabriel Centre Thailand's โลโก้ของ

  Early Years Assistant Teacher

  Julia Gabriel Centre Thailand
  กรุงเทพมหานคร
  • Enjoys working with kids
  • Energetic, passionate, good team player
  • Excellent spoken English

  Teaching Assistant (ผู้ช่วยครู)

  St. Andrews International School, Sathorn
  ยานนาวา
  • Ability to motivate students and work with them
  • Working experience in the similar position
  • Friendly and able to fit into a team
  Friendship International Education's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสอนภาษาจีน หรือด้านภาษาจีน
  • มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนมาก่อน
  • ทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถอ่านเขียนและ สื่อสาร
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)