• มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  • จบสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การสอน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Aug-20

 

Applied
  • Native - Non Native English Speaker
  • European and Filipino nationality
  • Currently living in Thailand

05-Aug-20

 

Applied
  • Bachelors' degree in Education
  • A minimum of 2 years teaching assistant experience
  • Fluent in written and spoken English

03-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่