ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Concordian International School Corporation Limited's banner
  Concordian International School Corporation Limited's logo
  บางพลี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คณะคุรุศาสตร์
  • มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s banner
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s logo

  In-store English Program Developer - IKEA Bangna

  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)
  บางพลี
  • Native English speaker
  • Teaching English certificate CELTA, TESOL or TEFL
  • English teaching experience in service industry