• พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 • มีทักษะในด้านหลักภาษา วรรณคดี บทประพันธ์
 • มีความหลงใหลในวรรณคดี วรรณกรรม บทประพันธ์

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 • ชอบพูดคุยและถกข่าวสาร/สถานการณ์โลก
 • แม่นยำในแก่นของสาระสังคมศึกษา

22-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Evaluate the student’s progress
 • Punctual and professiona
 • Other tasks that are related to English language

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่