ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Regent Pattaya Campus Management Co., Ltd.'s banner
  Regent Pattaya Campus Management Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • จบการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • คะแนน TOEIC 400 ขึ่นไป
  Rugby School Thailand's banner
  Rugby School Thailand's logo
  ชลบุรี
  • University degree
  • Minimum of 3 years relevant teaching experience
  • Knowledge of international school will desirable
  Rugby School Thailand's banner
  Rugby School Thailand's logo
  ชลบุรี
  • A relevant musical qualification
  • Experience of working with young musicians
  • Fluent and clear communicator in Thai and English