ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SWE Sport Co., Ltd.'s logo

  Photo Editors, Pattaya

  SWE Sport Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • Photoshop Editors to Pattaya
  • Great conditions
  • Great development opportunities
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Benefits : Bonus, Insurance, Allowance
  • Time : Mon - Fri // 08.00 - 17.00
  • Exp : Social Media PR, Marketing, Photoshop, Eng
  Pinthong Industrial Park Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe lllustrator ได้ดี