• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe lllustrator ได้ดี

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe lllustrator ได้ดี

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบกราฟิก นิเทศศาสตร์
 • สามารถใช้ Adobe Premier ได้พื้นฐาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและจัดเตรียมภาพและข้อมูลสำหรับสื่อ
 • มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความสามารถในการออกแบบภายใน (interior)

27-May-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe lllustrator ได้ดี

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่