ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Delivery Hero (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อุบลราชธานี
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ประสบการณ์ในงานขาย หรือ AM
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด