• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ของตัวเอง

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied

SALES EXECUTIVE

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Planning to achieve sales targets.
 • 2 years of experience as a Sales Executive.
 • Maintaining relationships with existing customers

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขาย
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอขายสินค้าอาหาร และดูแลลูกค้าภัตตาคาร,โรงแรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Familiarity with the Eastern industrial area
 • Excellent in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 750+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Mandarin / Korean / Hindi

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 24 – 32 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 22 – 32 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา : ขายและการตลาด
 • มีความขยัน รับผิดชอบ คล่องแคล่ว กะตือรือร้น
 • ประสานงานระหว่างลูกค้า-ฝ่ายโรงงาน-ฝ่ายขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales, Fitness, Consultant
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Basic computer skills and good in communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เสนอขายสินค้ากาแฟเมล็ดคั่วสด ตราล้านนาคอฟฟ์
 • หญิง/ชาย วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสนใจด้านกาแฟ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales and Marketing Online

LANNA INDUSTRY CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เสนอขายสินค้ากาแฟเมล็ดคั่วสด ตราล้านนาคอฟฟ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Thai male or female with Thai nationality
 • Degree or higher in Marketing, Advertising
 • 3 years or more experience of working in a digital

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Recruitment Consultant - Technology

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Understanding/background in IT, technology
 • A strong work ethic and desire to achieve
 • Managing and developing key accounts

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี Business Administration, Management
 • ปริญญาโท MBA, Economics, Marketing
 • ตรวจสอบระบบงานขายและแก้ไขปัญหาต่างๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruiter

Adecco Consulting Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in HRM and/or Sales & Marketing
 • Ability to work in a dynamic environment
 • Excellent command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Executive Recruitment Consultant

Adecco Consulting Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Business Development
 • Recruitment
 • Delivering HR Solutions

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retail Business
 • Microsoft Office
 • Pharmaceutical

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male would be preferred,Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MARKETING EXECUTIVE (EXPORT)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Age between 32-40 years old.
 • Bachelor or Master’s degree in Business Admin
 • Minimum of 5 years’ experience in export

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in GT sales of consumer goods industry.
 • Experience in Distributor Channel
 • Good command of both Thai & English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปรขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานด้านการขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 21-40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 • มีประสบการณ์ในงานขาย 0-3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES EXECUTIVE

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for the Modern Trade channel
 • Monitoring sales performance and the market
 • Good English communication skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in electronics or automation equipment
 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 • Male or female, aged 25-35 years old

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales and Marketing Executive

UNICEF Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากล
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง/ชาย
 • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ระดับ 2.5/5

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศอย่างน้อย1-2ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • No experience candidates are welcome
 • JLPT N4 or higher
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, BA, Accounting
 • Min 5 yrs exp. in Leasing Business/Banking field
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขาย เครื่องหนังสตรี
 • ระดับการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 32 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขาย เครื่องหนังสตรี
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ON-PREMISE SALES

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Business or related
 • Good command of English communication
 • Professional and outgoing personality and communic

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service Mind and Responsibility
 • IT Solution and IT equipment knowhow
 • Negotiation Skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • Minimum 5 years commercial experience
 • Good English spoken and written abilities

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคคลิกดี รักงานขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกดี รักงานขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Online Sales Officer

Rubbersoul Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง
 • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Executive

Terakit Electric Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Export Sales Manager
 • Regional Business Development Manager

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Account Executive

Uahwatanasakul Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคคลิกดี รักงานขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-30 ปี
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคคลิกดี รักงานขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Industry knowledge: Automotive and Rubber Industry
 • You must be fluent in English
 • Have car and driving license

24-Sep-17

 

Applied
 • 5 - 10 years of experience in FMCG Industry
 • Exp in working with modern trade/ food company
 • Excellent command of English

24-Sep-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างต่ำ 1-2 ปี ในการตลาดหรือการขาย
 • ทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใจในการบริการลูกค้า

24-Sep-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล