ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Kaidee's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kaidee's โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • Bachelor or Master degree in business or related
  • Stay in Southern Thailand
  • Have own car and driving license
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
  • At least 1 year experience in Sales.
  • Understand Pharmaceutical market.
  Dohome Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Dohome Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Dohome Public Company Limited's โลโก้ของ
  ภาคใต้
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)