• เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี

29-Jan-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
 • เคยบริหารทีมงานที่มีความหลากหลาย
 • มีทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ

28-Jan-20

 

Applied

Sales Executive

Scania Siam Co., Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Sales Executive
 • Sales Engineer
 • พนักงานงานขายและที่ปรึกษางานขาย

27-Jan-20

 

Applied
 • Japanese speaking (N4 - N2)
 • Able to travel upcountry (eastern region)
 • Driving licensed.

27-Jan-20

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

25-Jan-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's degree in any field
 • 2 years of experience in Sales Industrial Products
 • Able to travel to BKK office once a week

24-Jan-20

 

Applied
 • Flexible working hours, Result focus
 • Find new and potential opportunity (new partner)
 • Require English skills, Hotel chain business

24-Jan-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer
 • Have 10 years in Sales / Management 5 years up
 • Good communication in English Toeic 700 up

24-Jan-20

 

Applied
 • หัวหน้าทีมส่งเสริมการตลาด
 • การขาย
 • บริหารทีมขาย

24-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์และสารเคมีวิทยาศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้

23-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales เขตภาคตะวันออก
 • Sales Representative ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เขตภาคตะวันออก

23-Jan-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied