ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Experience 2-5 in IT Sales
  • Bachelor Degree in Computer Engineering,Marketing
  • Experience 2-5 in IT Sales or related fields.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)