ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน

  Sales Engineer/วิศวกรขาย

  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.
  ต่างประเทศ
  • ปริญญาโท / ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • สาขาเคมีหรือไฟฟ้า
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเวียดนาม
  Timesconsult Co., Ltd.'s banner
  Timesconsult Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • Any candidate who is excellent in Thai language
  • Good command of English
  • Able to fly to Malaysia and start work immediately