ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s logo
  Others
  • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
  • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  Gallothai Co., Ltd.'s banner
  Gallothai Co., Ltd.'s logo
  Others
  • Strong interpersonal and Communication skills
  • Pleasant personality, Services mind, Good relation
  • Food service, HORECA, QSR, FMCG,