Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 758 jobs
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo

  Traditional Trade Manager/-

  SSUP HOLDINGS CO., LTD.
  Rajthevee
  • บริหารร้านค้า , มีความรู้ในงาน Traditional Trade
  • ประสานงานให้ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกับแผนกต่างๆภายใน
  • กระตุ้นให้ เซลล์ และ เทเลเซลล์ในแผนกแสดงศักยภาพทาง
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's banner
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายของสาขาที่อยู่ในความดูแล
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5ปี
  • ติดตามวิเคราะห์ยอดขายอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ดูแล
  Bangkoknoi
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ***งานอิสระ รายได้ดี***
  Pacifica Elements Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • สนับสนุนการทำงานของพนักงานขายออนไลน์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสินค้าแบบต่างๆ
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการตลาดและการขายสื่อโฆษณา
  • เงินโบนัสตามผลงาน,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน,ประกันชีวิต
  • ค่าทันตกรรม, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  Next