ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เชียงราย
  • รับ Content ของเนื้องาน ทำ Script
  • ดูแลกระบวนการ Live สด
  • เพิ่มฐานลูกค้าช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น