ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เชียงราย
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Executive ด้าน IT
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานขาย IT Project