• มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • แนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานได้เขตจังหวัด เชียงใหม่, ภูเก็ต, พัทยา
 • มีความเข้าใจด้าน Digital Marketing
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ธุรกิจการท่องเที่ยว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven track record in account management / sales
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • Excellent command of English required

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด ในธุรกิจท

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age in 40’s, but new generation thinking.
 • Experience in construction industry knowledge.
 • Able to manage a team of 12 – 15 sales people.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีวินัย
 • รักความก้าวหน้า
 • วามสามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • มีใจรักในการบริการ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • ทำงานกะกลางคืนได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Reception

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง คนไทย
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเข้ากะรอบ night ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สนอขายสินค้า และให้ความรู้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selling Trainer
 • Knowledge in Cosmetics and Perfume
 • Training Skill

21-Sep-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of experience in working in Shop operation
 • Knowledge of Duty Free operation will be advantage
 • Fluency in English or Chinese communication skills

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

21-Sep-17

 

Applied
 • Foreigner or Thai
 • Experience in Sale
 • Knowledge in food

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer service
 • Customer support
 • Sale

21-Sep-17

 

Applied
 • Tenant service
 • Sale
 • Customer service

21-Sep-17

 

Applied
 • Leasing
 • Sale Executive
 • Sale representative

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานขาย ขายโครงการ ระบบ
 • IT Network Internet CCTV Alarm PBX AccessControl
 • hotel properties real estate condo villa

21-Sep-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ supplier
 • เขียนแบบ Autocad ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • MS Office: Word, Excel และ Internet ได้คล่อง

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Hotel and Tourism Management
 • Fluent in English communication
 • 2 years in Sales and Marketing,Hospitality

20-Sep-17

 

Applied

Sales

ABSOLUTE YOU CO., LTD.

ภูเก็ต

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

20-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลและบริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลและบริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Management
 • 3-5 yrs experience of service of hotel or wedding
 • JLPT N2

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง / ชาย อายุ 25-30
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

20-Sep-17

 

Applied
 • Age 25 - 35 year old.
 • Good Personality, Leadership, Service-Minded
 • Bachelor’s Degree

20-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical/Electrical or related
 • 3-5 yrs as sales / Exp in dealing with dealers)
 • Good command of English/ Own car+ License

20-Sep-17

THB35k - 45k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • กำหนดและวางแผนการขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำรวจตลาดและกำหนดเป้าหมาย

20-Sep-17

 

Applied
 • Good Sales Skills
 • Experience with HORECA business
 • Good command in English

20-Sep-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

20-Sep-17

 

Applied
 • Fluent in English and Thai
 • Prior experience in cold-calling / sales support
 • Steep learning curve

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล