ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 61 ตำแหน่งงาน
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.'s banner
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • Consumer Electronics Products (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
  • Work in the North area (ทำงานประจำที่ภาคเหนือ)
  • Min 5 Years of work Exp in Sales, Retails
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.'s banner
  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • Consumer Electronics Products (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
  • Work in the Northeast area (ทำงานประจำที่ภาคอีสาน)
  • Min 12 Years of work Exp in Sales, Retails
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 3 ปี ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าส่วนการขาย 3-5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ขั้นสูง
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Colengo by Tek Def Co., Ltd.'s banner
  Colengo by Tek Def Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่THB 16K - 34,999 /เดือน
  • Fluent in English speaking and written skills
  • Effective communication and interpersonal skills
  • Being agile, assertive & strong organization skill
  ถัด ไป