ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  ภาคเหนือ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)'s logo
  ภาคเหนือ
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s banner
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
  • At least 1 year experience in Sales.
  • Understand Pharmaceutical market.
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ในด้านการขาย
  • สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  Ngern Tid Lor Company Limited's banner
  Ngern Tid Lor Company Limited's logo
  ภาคเหนือ
  • ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานขายประกัน
  • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ได้
  Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.'s banner
  Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.'s logo

  Account Value Partner (Northeast)

  Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.
  ภาคเหนือ
  • Bachelor's degree in in Medical Technologist
  • 2 years of work experience related field preferred
  • Good command of spoken and written English
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  ภาคเหนือ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีในการบริหารร้านสาขา
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  ภาคเหนือ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการร้านพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ, อินเตอร์เน็ต
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาพิเศษ
  • บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ