ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Comseven Public Company Limited's banner
  Comseven Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สนใจในเทคโนโลยี
  • มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

  Sales Executive (MRO)/ 1 Position

  NISSAN TRADING (THAILAND) CO., LTD
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • Bachelor's degree in engineering
  • 3+ years’ experience as a Sales Engineer
  • Driving license is available