Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,105 jobs
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • เงินเดือน + คอมมิชชั่น + โบนัส 1-3 เดือน
  GONNAWIN CO., LTD.'s banner
  GONNAWIN CO., LTD.'s logo

  Sales Executive

  GONNAWIN CO., LTD.
  Rajthevee
  • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าในส่วน เป็นคลินิก โรงพยาบาล
  • ร้านค้าปลีก และ Moderntrade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆและพัฒนาตนเอง
  GC Logistics Solutions Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
  • กลยุทธ์และแผนการตลาด
  • งานขาย วางแผน วิเคราะห์ พัฒนาตลาด
  Next