ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  เมืองปทุมธานีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานขายในโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  เมืองปทุมธานีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานขายในโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  เมืองปทุมธานีเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานขายในโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Bachelor or Master Degree in Business or relate
  • 5-10years working experience in after sales
  • 5 years of experience in management level
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)